GDPR

Ook TC TOBIAS zal volledig conform de nieuwe GDPR-privacywetgeving werken. We hebben in dit verband ons huiswerk gemaakt en een privacyverklaring uitgewerkt. In deze privacyverklaring vind je alle bepalingen m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens. Via onderstaande knop kan u onze privacy verklaring opvragen.

privacy verklaring

Huishoudelijk Reglement

TC TOBIAS vzw wil de kans bieden aan haar leden om in een gezellige en sportieve sfeer te tennissen op de terreinen van de club.

Alle leden worden verondersteld het huishoudelijk reglement te aanvaarden, u kan dit nalezen via volgende knop.

huishoudelijk reglement

Grensoverschrijdend gedrag